Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây

BẢNG BÁO GIÁ DỤNG CỤ THỦY TINH CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM

BẢNG BÁO GIÁ DỤNG CỤ THỦY TINH CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM

Công ty Cổ phần Pentaco Việt Nam xin kính gửi quý khách hàng  danh mục dụng cụ thủy tinh

dành cho phòng thí nghiệm như sau:

STT Tên hàng Quy cách ĐVT  Đơn giá 
1 Bát sứ có cán 500ml Cái         78,000
2 Bát sứ có cán 250ml Cái         52,000
3 Bát sứ có cán 150ml Cái         52,000
4 Bát sứ 500ml Cái         39,000
5 Bát sứ 250ml Cái         32,500
6 Bát sứ 100ml Cái         26,000
7 Bát sứ 60ml Cái         19,500
8 Bình định mức 2000ml Cái         91,000
9 Bình định mức 1000ml Cái         58,500
10 Bình định mức 500ml Cái         39,000
11 Bình định mức 250ml Cái         32,500
12 Bình định mức 100ml Cái         28,600
13 Bình định mức 50ml Cái         23,400
14 Bình định mức 25ml Cái         20,800
15 Bình định mức nâu 1000ml Cái         58,500
16 Bình định mức nâu 500ml Cái         39,000
17 Bình định mức nâu 250ml Cái         32,500
18 Bình định mức nâu 100ml Cái         28,600
19 Bình định mức nâu 50ml Cái         23,400
20 Bình định mức nâu 25ml Cái         19,500
21 Tam giác có nút 1000ml Cái         91,000
22 Tam giác có nút 500ml Cái         84,500
23 Tam giác có nút 250ml Cái         78,000
24 Tam giác có nút 100ml Cái         58,500
25 Tam giác có nút 50ml Cái         52,000
26 Bình tam giác 0 nút Bomex 5000ml Cái       325,000
27 Bình tam giác 0 nút Bomex 3000ml Cái       195,000
28 Bình tam giác 0 nút Bomex 2000ml Cái       143,000
29 Bình tam giác 0 nút Bomex 1000ml Cái         71,500
30 Bình tam giác 0 nút Bomex 500ml Cái         39,000
31 Bình tam giác 0 nút Bomex 250ml Cái         28,600
32 Bình tam giác 0 nút Bomex 100ml Cái         23,400
33 Bình tam giác 0 nút Bomex 50ml Cái         23,400
34 Bình tam giác nhánh 5000ml Cái       325,000
35 Bình tam giác nhánh 2500ml Cái       156,000
36 Bình tam giác nhánh 1000ml Cái       104,000
37 Bình tam giác nhánh 500ml Cái         91,000
38 Bình cầu đáy bằng không nhám 1000ml Cái         84,500
39 Bình cầu đáy bằng không nhám 500ml Cái         58,500
40 Bình cầu đáy bằng không nhám 250ml Cái         45,500
41 Bình cầu đáy bằng không nhám 100ml Cái         32,500
42 Bình cầu tròn 0 nhám 1000ml Cái         78,000
43 Bình cầu tròn 0 nhám 500ml Cái         58,500
44 Bình cầu tròn 0 nhám 250ml Cái         45,500
45 Bình cầu tròn 0 nhám 100ml Cái         32,500
46 Bình cầu 1 cổ nhám 1000ml Cái       195,000
47 Bình cầu 1 cổ nhám 500ml Cái         97,500
48 Bình cầu 1 cổ nhám 250ml Cái         91,000
49 Bình cầu 1 cổ nhám 100ml Cái  
50 Bình cầu 2 cổ nhám 1000ml Cái       234,000
51 Bình cầu 2 cổ nhám 500ml Cái       200,000
52 Bình cầu 2 cổ nhám 250ml Cái       180,000
53 Bình cầu 2 cổ nhám 100ml Cái       150,000
54 Bình cầu 3 cổ nhám 1000ml Cái       234,000
55 Bình cầu 3 cổ nhám 500ml Cái       208,000
56 Bình cầu 3 cổ nhám 250ml Cái       195,000
57 Bình cầu 3 cổ nhám 100ml Cái       180,000
58 Bình hút ẩm có vòi 300 Cái       900,000
59 Bình hút ẩm có vòi 240 Cái       650,000
60 Bình hút ẩm có vòi 210 Cái       350,000
61 Bình hút ẩm có vòi 180 Cái       250,000
62 Bình hút ẩm 0 vòi 300 Cái       650,000
63 Bình hút ẩm 0 vòi 240 Cái       385,000
64 Bình hút ẩm 0 vòi 210 Cái       250,000
65 Bình hút ẩm 0 vòi 180 Cái       170,000
66 Bình hút ẩm 0 vòi 150 Cái       150,000
67 Bình kendan 500ml Cái         80,000
68 Bình kendan 250ml Cái         70,000
69 Bình kendan 100ml Cái         55,000
70 Bình tia nhựa 500ml Cái         22,000
71 Bình tia nhựa 250ml Cái         20,000
72 Bình tỷ trọng 250ml Cái         50,000
73 Bình tỷ trọng 100ml Cái         40,000
74 Bình tỷ trọng 50ml Cái         40,000
75 Bộ sóc lếc 500ml Cái       520,000
76 Bộ sóc lếc 250ml Cái       450,000
77 Bome kế 0-70 Cái         20,000
78 Bome kế 0-35 Cái         20,000
79 Buret thủy tinh 100ml Cái       285,000
80 Buret thủy tinh 50ml Cái         85,000
81 Buret thủy tinh 25ml Cái         75,000
82 Buret thủy tinh 10ml Cái         60,000
83 Buret có bạc chao khóa nhựa 25ml Cái       250,000
84 Buret có bạc chao khóa nhựa 50ml Cái       300,000
85 Buret màu nâu 50ml Cái         90,000
86 Buret màu nâu 25ml Cái         80,000
87 Buret màu nâu 10ml Cái         70,000
88 Con khuấy từ 4cm Cái         60,000
89 Con khuấy từ 2cm Cái         45,000
90 Cốc chân phễu 1000ml Cái       110,000
91 Cốc chân phễu 500ml Cái         70,000
92 Cốc chân phễu 250ml Cái         60,000
93 Cốc chân phễu 100ml Cái         35,000
94 Cốc chân phễu 50ml Cái         30,000
95 Cốc thủy tinh 50ml Cái         15,000
96 Cốc thủy tinh 100ml Cái         18,000
97 Cốc thủy tinh 250ml Cái         25,000
98 Cốc thủy tinh 500ml Cái         35,000
99 Cốc thủy tinh 1000ml Cái         60,000
100 Cốc thủy tinh 2000ml Cái       150,000
101 Cốc lọc xốp G3 30ml Cái       100,000
102 Cốc lọc xốp G4 30ml Cái       100,000
103 Cốc nhựa 2000ml Cái         40,000
104 Cốc nhựa 1000ml Cái         30,000
105 Cốc nhựa 500ml Cái         25,000
106 Cốc nhựa 250ml Cái         20,000
107 Cồn kế 0-50 Cái         20,000
108 Cồn kế 50-100 Cái         20,000
109 Cối chày mã não 100cm Cái    2,500,000
110 Cối chày thủy tinh 90 mm Cái         55,000
111 Cối chày sứ  phi 21 Cái       200,000
112 Cối chày sứ phi 16 Cái         80,000
113 Cối chày sứ phi 13 Cái         50,000
114 Cối chày sứ phi 10 Cái         40,000
115 Cổ nối Claizen nhám 29 Cái       150,000
116 Chén cân 50*30 Cái         20,000
117 Chén cân 40*25 Cái         18,000
118 Chén cân 25*25 Cái         16,000
119 Chén Niken có lắp 30ml Cái       220,000
120 Chén sứ 300ml Cái       110,000
121 Chén sứ 100ml Cái         40,000
122 Chén sứ 50ml Cái         25,000
123 Chén sứ 40ml Cái         20,000
124 Chén sứ 30ml Cái         18,000
125 Chai công tơ hút trắng 125ml Cái         25,000
126 Chai công tơ hút trắng 60ml Cái         20,000
127 Chai công tơ hút trắng 30ml Cái         15,000
128 Chai công tơ hút nâu 125ml Cái         25,000
129 Chai công tơ hút nâu 60ml Cái         20,000
130 Chai công tơ hút nâu 30ml Cái         15,000
131 Chai thủy tinh nâu MR 1l Cái         40,000
132 Chai thủy tinh nâu MR 500ml Cái         35,000
133 Chai thủy tinh nâu MR 250ml Cái         30,000
134 Chai thủy tinh nâu MR 125ml Cái         20,000
135 Chai thủy tinh nâu MR 60ml Cái         15,000
136 Chai nhựa trắng 500ml Cái         20,000
137 Chai nhựa trắng 250ml Cái         18,000
138 Chai thủy tinh trắng MR 1000ml Cái         38,000
139 Chai thủy tinh trắng MR 500ml Cái         28,000
140 Chai thủy tinh trắng MR 250ml Cái         25,000
141 Chai thủy tinh trắng MR 125ml Cái         20,000
142 Chai thủy tinh trắng MR 60ml Cái         15,000
143 Chậu thủy tinh 20*10 Cái       100,000
144 Đèn cồn 250ml Cái         25,000
145 Đèn cồn 150ml Cái         20,000
146 Đũa thủy tinh 30cm Cái           6,000
147 Chân giá thí nghiệm   Cái       120,000
148 Giấy lọc tờ   Tờ           6,500
149 Giấy đo pH   Tệp           6,500
150 Hộp lồng peptri phi6           10,000
151 Hộp lồng peptri phi8           15,000
152 Hộp lồng peptri phi9           20,000
153 Hộp lồng peptri phi10           25,000
154 Hộp lồng peptri phi11           30,000
155 Hộp lồng peptri phi12 Hôp         40,000
156 Giá ống nghiệm nhựa 18*18 Cái         70,000
157 Giá ống nghiệm nhựa 16*16 Cái         70,000
158 Giá ống nghiệm 3 hàng Inox 18*18 Cái         70,000
159 Giá ống nghiệm 3 hàng Inox 16*16 Cái         70,000
160 Giá đỡ bình cầu   Cái       220,000
161 Giá pipet nhựa   Cái         70,000
162 Lamen 22.22   Cái         25,000
163 Lam kính 7101 72c/h Cái         25,000
164 Lam kính mờ 1 đầu 7105 50c/h Cái         25,000
165 Lót Amiang 16x16 Cái         20,000
166 Mặt kính đồng hồ 18 Cái         25,000
167 Mặt kính đồng hồ 15 Cái         20,000
168 Mặt kính đồng hồ 12 Cái         18,000
169 Mặt kính đồng hồ 10 Cái         15,000
170 Mặt kính đồng hồ 9 Cái         13,000
171 Mặt kính đồng hồ 8 Cái         12,000
172 Mặt kính đồng hồ 7 Cái         10,000
173 Nút cao su 1 Cái           2,000
174 Nút cao su 2 Cái           4,000
175 Nút cao su 3 Cái           6,000
176 Nút cao su 4 Cái           8,000
177 Nút cao su 5 Cái         10,000
178 Nút cao su 6 Cái         12,000
179 Nút cao su 7 Cái         14,000
180 Nút cao su 8 Cái         16,000
181 Nút cao su 9 Cái         18,000
182 Nút cao su 10 Cái         20,000
183 Nút cao su 11 Cái         30,000
184 Nút cao su 12 Cái         40,000
185 Nút cao su 14 Cái         50,000
186 Ống đong Bomex 2000ml Cái       180,000
187 Ống đong Bomex 1000ml Cái       120,000
188 Ống đong Bomex 500ml Cái         75,000
189 Ống đong Bomex 250ml Cái         55,000
190 Ống đong Bomex 100ml Cái         30,000
191 Ống đong Bomex 50ml Cái         25,000
192 Ống đong Bomex 25ml Cái         20,000
193 Ống đong Bomex 10ml Cái         18,000
194 Ống đong Bomex 5ml Cái         15,000
195 Ống đong nhựa 1000ml Cái       120,000
196 Ống đong nhựa 500ml Cái         90,000
197 Ống đong nhựa 250ml Cái         70,000
198 Ống đong nhựa 100ml Cái         40,000
199 Ống nối chữ U(cho bộ cất cồn )   Cái       200,000
200 Ống nối T nhám 29   Cái       200,000
201 Ống nối T không nhám   Cái       200,000
202 Ống nối chữ V N29 Cái       200,000
203 Ống nối chữ V N24 Cái       200,000
204 Ống nghiệm 10x100 Cái           1,500
205 Ống nghiệm 12*120 Cái           1,500
206 Ống nghiệm 16x160 Cái           2,000
207 Ống nghiệm 18x180 Cái           2,500
208 Phễu chiết 1000ml Cái       200,000
209 Phễu chiết 500ml Cái       135,000
210 Phễu chiết 250ml Cái         85,000
211 Phễu chiết 125ml Cái         75,000
212 Phễu lọc xốp thủy tinh G3 250ml Cái       220,000
213 Phễu lọc xốp thủy tinh G3 100ml Cái       120,000
214 Phễu lọc xốp thủy tinh G3 60ml Cái       100,000
215 Phễu lọc xốp thủy tinh G4 250ml Cái       220,000
216 Phễu lọc xốp thủy tinh G4 100ml Cái       120,000
217 Phễu lọc xốp thủy tinh G4 60ml Cái       100,000
218 Phễu sứ 300mm Cái       950,000
219 Phễu sứ 200mm Cái       450,000
220 Phễu sứ 150mm Cái       200,000
221 Phễu sứ 100mm Cái       120,000
222 Phễu sứ 60mm Cái         50,000
223 Phễu thủy tinh fi 15 Cái         90,000
224 Phễu thủy tinh fi10 Cái         30,000
225 Phễu thủy tinh fi 7,5 Cái         25,000
226 Phễu thủy tinh fi6 Cái         20,000
227 Pipet bầu 50ml Cái         40,000
228 Pipet bầu 25ml Cái         35,000
229 Pipet bầu 20ml Cái         30,000
230 Pipet bầu 10ml Cái         25,000
231 Pipet bầu 5ml Cái         20,000
232 Pipet bầu 2ml Cái         15,000
233 Pipet bầu 1ml Cái         10,000
234 Pipet thẳng 100ml Cái         50,000
235 Pipet thẳng 50ml Cái         40,000
236 Pipet thẳng 25ml Cái         35,000
237 Pipet thẳng 20ml Cái         30,000
238 Pipet thẳng 10ml Cái         20,000
239 Pipet thẳng 5ml Cái         15,000
240 Pipet thẳng 2ml Cái         10,000
241 Pipet thẳng 1ml Cái         10,000
242 Pipet paster nhựa 3ml Cái           3,000
243 Quả bóp cao su đơn   Cái         25,000
244 Sừng bò nhám 29   Cái       150,000
245 Thìa thủy tinh   Cái           7,000
246 Thìa Inox   Bộ         20,000
247 Chổi rửa chai   Cái           7,000
248 Chổi rửa ống nghiệm   Cái           6,000
249 Cuvet thủy tinh   Cái       160,000
250 Cuvet thạch anh   Cái       800,000
251 Cuvet thủy tinh vát   Cái       260,000


PENTACO VIỆT NAM trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm có chất lượng tốt nhất và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình nhất !!!

 

Về giá: Xin liên hệ trực tiếp Mr. Thái –ĐT: 0946 14 12 91 -Trưởng Phòng kỹ thuật để được tư vấn về giá và hỗ trợ kỹ thuật hoặc liên hệ theo địa chỉ :

           

   CÔNG TY CỔ PHẦN PENTACO VIỆT NAM

Địa chỉ :Số 14, phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 04-62614222- Fax:04-62614234

Email: pentacovietnam@gmail.com– Web:pentacovietnam.com

 

PENTACO VIỆT NAM trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi và rất hân hạnh được phục vụ !!!

 


  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến


Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0975 694 660
 

Hóa chất Công nghiệp
Mr Kiên:    0904 790 251
Mr. Hữu:   093 444 7718

Hóa chất, dụng cụ và thiết bị phòng thí nghiệm

Mr Thái:     0946 14 12 91
Mr. Hữu:    093 444 7718

 


 

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 5
 
  •   Hôm nay 166
  •   Tháng hiện tại 6,102
  •   Tổng lượt truy cập 643,165
anhhoachatcongnghiep
CÔNG TY CỔ PHẦN PFC GROUP
Địa chỉ : Số 14, Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nôi
VP đại diện
Miền Nam  
            
:Số 131 đường 2A, khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 024.62614222
Fax : 024.62614234
Email : info@pfcgroup.com.vn


 

Nhập Email để nhận những thông tin mới nhất